Chứng minh thời Hùng Vương là có thật

Mời các bạn xem bài viết  :Chứng minh thời Hùng Vương là có thật của tác giả Phạm Huy Thông theo đường kink dưới đầy :  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22138

Nhận xét